1890

Los castells de Montserrat. Ensaig crítich histórich. Premiat en los Jochs Florals de 1890 ab lo premi concedit per la Associació Catalanista d’Excursions Científicas, Barcelona, La Renaixensa, 1890.

Índex

Localització

Citació

«Lo Cartoral de Sant Cugat», L'Excursionista. Bolletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas, 140 (1890-I-30), pàg. 353-358.

Enllaç

Citació

«La nit de Sant Joan á Catalunya y’l solstici d’estiu», La Ilustració Catalana, 1a època, 239 (1890-VI-30), pàg. 190-191.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Lo terme de Sant Cebriá d’Ayguallonga», La Veu del Montserrat, 32 (1890-VIII-9), pàg. 255-256.

Enllaç

Citació

«Excursió al castell de Taradell», L'Excursionista. Bolletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas, 142 (1890-VIII-31), pàg. 375-376.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Capella heremítica de Nostra Senyora del Camí, á Vilatorta», La Veu del Montserrat, 35 (1890-VIII-30), pàg. 279-280.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Castell de Bell-puig á Vilatorta», La Veu del Montserrat, 36 (1890-IX-6), pàg. 287-288.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Castell de Bell-puig á Vilatorta. (Continuació). (a)», La Veu del Montserrat, 37 (1890-IX-13), pàg. 295-296.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Castell de Bell-puig á Vilatorta. (Acabament)», La Veu del Montserrat, 38 (1890-IX-20), pàg. 304.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Aclaracions sobre la nota del Sr. M. al article de la capella heremítica de Nostra Senyora del Camí», La Veu del Montserrat, 39 (1890-IX-27), pàg. 312.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Aclaracions sobre la nota del Sr. M. al article de la Capella heremítica de Nostra Senyora del Camí. (Acabament)», La Veu del Montserrat, 40 (1890-X-4), pàg. 319-320.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Capella heremítica de Santa Maria del Camí, vulgarment de Santa Margarida, á Riudeperas», La Veu del Montserrat, 41 (1890-X-11), pàg. 327-328.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Capella heremítica de Santa Maria del Camí, vulgarment de Santa Margarida, á Riudeperas. (Continuació)», La Veu del Montserrat, 42 (1890-X-18), pàg. 335-336.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Capella heremítica de Santa Maria del Camí, vulgarment de Santa Margarida, á Riudeperas. (Acabament)», La Veu del Montserrat, 43 (1890-X-25), pàg. 343-344.

Enllaç

Citació

«Catalunya antigua. Capella de Sant Pere de Vilardell en lo Montserrat», La Veu del Montserrat, 52 (1890-XII-27), pàg. 410-411.

Enllaç

Citació