1891

Argentona histórica, Barcelona, La Renaixensa, 1891.

Índex

Localització

Citació

«Castell de la Roca del Vallès», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 1 (gener-juny 1891), pàg. 7-18.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 2 (juliol-setembre 1891), pàg. 125-138.

Enllaç

Citació

«Valldeix», El cronista. Órgano del partido liberal conservador de esta comarca (Mataró), 2-40 (1891-VIII-1), pàg.1-2.

Localització

Citació

«La Unión Catalanista», La Unión Vascongada (San Sebastián), 1-55 (1891-IX-29), pàg. 1.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 3 (octubre-desembre 1891), pàg. 174-187

Enllaç

Citació