1892

Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, publicat per acort y á despesas dels Excm. Ajuntament Constitucional é iniciat per los ilustres senyors regidors D. Frederich Schwartz y Luna y D. Francesch Carreras y Candi en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1892.

Enllaç

Citació

Lo castell de Bellpuig y la casa d’Altarriba á Vilatorta, Barcelona, La Ilustración, 1892.

Enllaç

Citació

Lo castell de Besora. Recull de notas y documents á ell referents, Barcelona, La Ilustración, 1892.

Enllaç

Citació

Pere Joan Ferrer militar y senyor del Maresme (1462 á 1485), Barcelona, La Renaixensa, 1892.

Localització

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 4 (gener-març 1892), pàg. 20-30

Enllaç

Citació

«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Generalidades», El Cronista (Mataró), 1892-I-9.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Civitas Fracta», El Cronista (Mataró), 1892-I-16 i 1892-I-23.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Cabrera en la Maresma o Marina», El Cronista (Mataró), 1892-I-30, 1892-II-6, 1892-II-13 i 1892-II-20, 1892-II-27.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Civitas Fracta II», El Cronista (Mataró), 1892-III-5.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Antigua iglesia de San Cucufate en territorio de Iluro», El Cronista (Mataró), 1892-III-12 i 1892-III-18.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Importancia de esta ciudad en la Edad Media», El Cronista (Mataró), 1892-IV-9, 1892-IV-23 i 1892-V-14.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. Poblaciones comarcanas», El Cronista (Mataró), 1892-VI-18.
«Nuevas aclaraciones relativas a la historia de Mataró. La historia de Argentona, complemento de la de esta ciudad», El Cronista (Mataró), 1892-VII-30.

Localització

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 5 (abril-juny 1892), pàg. 26-35.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 6 (juliol-setembre 1892), pàg. 9-13.

Enllaç

Citació

«Castell de la Roca del Vallès (Continuació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 7 (octubre-desembre 1892), pàg. 23-35.

Enllaç

Citació

«Llorens d’Altarriba (segle xv)», La Ilustració Catalana, 13-296 (1892-XI-15), pàg. 327 i 330.

Enllaç

Citació

«Llorens d’Altarriba (segle xv)», La Ilustració Catalana, 13-297 (1892-XI-30), pàg. 342-343 i 346.

Enllaç

Citació

«Restos romanos en Trayá (Argentona)», El Cronista (Mataró), (1892-XII-17).

Localització

«Barcelona y los disturbios escolares de 1606», Extracto de la conferencia dada en la Juventud Conservadora, el 30 de diciembre de 1892, La Ilustració Catalana, 13-299 (1892-XII-31), pàg. 371-375.

Enllaç

Citació