1905

Miscelanea Histórica Catalana, Serie I, Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1905.

Índex

Enllaç

Citació

«Les traces o mapes del Castell de Burriach», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 15-120 (1905.gener), pàg. 14-21.

Enllaç

Citació

«Caciquisme polítich en lo segle xiii», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 3-17 (1905, gener a març), pàg. 18-40.

Enllaç

Citació

«Les edicions del Quixot a Catalunya», La Ilustració Catalana, Segona època 3-86 (1905-I-22), pàg. 53-55.

Enllaç

Citació

«La planta de Burriach (Ampiació)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 15-121 (1905.febrer), pàg. 52-56.

Enllaç

Citació

«Caciquisme polítich en lo segle xiii (Continuació)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 3-18 (1905, abril a juny), pàg. 63-79.

Enllaç

Citació

«Caciquisme polítich en lo segle xiii (Continuació)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 3-19 (1905, juliol a setembre), pàg. 134-143.

Enllaç

Citació

«Caciquisme polítich en lo segle xiii (Continuació)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 3-20 (1905, octubre a desembre), pàg. 173-185.

Enllaç

Citació

«D’hont devallá’l creiximent de Barcelona», Lo Camp de Tarragona, 6-279 (1905-XII-9), pàg. 1.

Enllaç

Citació