1908

«Sant Martí y la sua catalana espasa», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 18-156 (gener, 1908), pàg. 15-22.

Enllaç

Citació

«Significació general del centenari de Jaume I», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 4-29 (gener-març, 1908), pàg. 265-267.

Enllaç

Citació

«Lo sacomano de Roma del 1527. Narració de Lluís Castellar», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 4-30 (abril-juny, 1908), pàg. 375-381.

Enllaç

Citació

«La cavalleria catalana y sant Jordi en lo segle xiii», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 18-160 (maig, 1908), pàg. 142-151.

Enllaç

Citació

«La creuada a Terra Santa (1269-1270)», Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Dedicat al rey en Jaume I y a la seva época, Barcelona, Francisco Altés, 1909, Primera part, pàg. 106-138.

Enllaç

Citació

«Desenrotllo de la Institució notarial durant el sigle xiii», Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Dedicat al rey en Jaume I y a la seva época, Barcelona, Francisco Altés, 1909, Segona part, pàg. 751-789.

Enllaç

Citació

«Excursions per la Catalunya Aragonesa y Província d’Osca», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 18-162 (juliol, 1908), pàg. 193-203.

Enllaç

Citació

«Excursions per la Catalunya Aragonesa y Província d’Osca», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 18-163 (agost, 1908), pàg. 225-234.

Enllaç

Citació

«Excursions per la Catalunya Aragonesa y Província d’Osca», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 18-164 (setembre, 1908), pàg. 257-272.

Enllaç

Citació