1909

«Evolució històrica dels juheus y juheissants barcelonins», Estudis Universitaris Catalans, III (1909), pàg. 404-428 i 498-522.

Enllaç

Citació

«L’inquisició barcelonina substituida per l’Inquisició castellana (1446-1487)», Institut d’Estudis Catalans. Anuari, III (1909), pàg. 130-177.

Localització

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XV-5 (maig, 1909), pàg. 193-212.

Localització

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XV-6 (juny, 1909), pàg. 241-244.

Localització

Citació

«Redreç de la Reyal Casa: Ordenaments de Pere “Lo Gran” e Anfós “lo Lliberal” (segle xiii)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 5-35 (juliol a setembre, 1909), pàg. 97-108.

Enllaç

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XV-7 (juliol, 1909), pàg. 289-302.

Localització

Citació

«Osca. Excursió artística per la Ciutat», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 19-175 (agost, 1909), pàg. 221-227.

Enllaç

Citació

«Sulterra», L’Estiuada (Sant Hilari Sacalm), 2-19 (1909-VIII-13), pàg. 3-4.

Enllaç

Citació

«Osca. Excursió artística per la Ciutat», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 19-176 (setembre, 1909), pàg. 255-264.

Enllaç

Citació

«Primitius sepulcres cristians a Çéllechs», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 5-36 (octubre a desembre, 1909), pàg. 199-202.

Enllaç

Citació

«Osca. Excursió artística per la Ciutat», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 19-177 (octubre, 1909), pàg. 285-294.

Enllaç

Citació

«Una “torra de moros” a la costa», La Ilustració Catalana, 2a època, 7-332 (1909-X-17), pàg. 589.

Enllaç

Citació

«Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, XV-11 (novembre, 1909), pàg. 504-508.

Localització

Citació