1914

Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Rubriques de Bruniquer. Volum tercer. Publicat per acort y a despeses del Excm. Ajuntament Constitucional e iniciat per los ilustres senyors regidors D. Francesch Carreras y Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta d’Henrich y Companyía, en comandita, 1914.

Localització

Citació

«Les obres de la Catedral de Barcelona. 1298-1445. (Continuació)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 7-53 (gener a març, 1914), pàg. 302-317.

Enllaç

Citació

«Les obres de la Catedral de Barcelona. 1298-1445. (Acabament)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 7-56 (octubre a desembre, 1914), pàg. 510-515.

Enllaç

Citació

«Alquezar sots domini dels prelats de Tortosa», La Zuda (Tortosa), 20 (octubre, 1914), pàg. 19-20.

Enllaç/Localització

Citació

«Alquezar sots domini dels prelats de Tortosa (Continuación)», La Zuda (Tortosa), 21 (novembre, 1914), pàg. 18-19.

Enllaç/Localització

Citació

«La “Creu Cuberta” de Barcelona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 24-239 (desembre, 1914), pàg. 309-330.

Enllaç

Citació