1934

«El toponimio “Barcelona”», La Vanguardia, 1934-I-4, pàg. 7.

Enllaç

Citació

«Enforcats, Creu-Cuberta o plaza de España», La Vanguardia, 1934-III-10, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«Las estelas ibéricas del Call y de Badalona», La Vanguardia, 1934-IV-6, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«La “comedia” de Espartero en 1840», La Vanguardia, 1934-VI-7, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«1840. De comedia a tragedia», La Vanguardia, 1934-VI-12, pàg. 5..

Enllaç

Citació

«Aribau ¿revolucionario? ¿regionalista? ¿plagiario?», La Vanguardia, 1934-VII-6, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«Tipos Barceloneses», La Vanguardia, 1934-VIII-2, pàg. 3.

Enllaç

Citació

«Primer derribo de la Ciudadela», La Vanguardia, 1934-VIII-24, pàg. 3.

Enllaç

Citació

«Granollers may ha estat “Granullariis», Butlletí del Centre Excursionista Granollers, (setembre-octubre, 1934), pàg. 288-289.

Enllaç

Citació

«Fusilamiento de León», La Vanguardia, 1934-IX-2, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«Campredó es Can-redó», Heraldo de Tortosa, 1934-IX-28, pàg. 1.

Enllaç

Citació

«Aún el general León», La Vanguardia, 1934-IX-29, pàg. 3.

Enllaç

Citació

«El Papagayo», La Vanguardia, 1934-X-27, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«El Sapo y el Mico», La Vanguardia, 1934-XI-4, pàg. 7.

Enllaç

Citació

«Misley en Barcelona», La Vanguardia, 1934-XI-30, pàg. 5.

Enllaç

Citació