1935

«Misley y el “desierto de Sarriá”», La Vanguardia, 1935-I-4, pàg. 7.

Enllaç

Citació

«Saboyanos en Barcelona», La Vanguardia, 1935-I-23, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«Menosprecio del Ibérico», La Vanguardia, 1935-II-5, pàg. 7.

Enllaç

Citació

«“El propagador de la libertad”», La Vanguardia, 1935-II-21, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«Llauder el discutido», La Vanguardia, 1935-III-21, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«1839-1842 Llauder, combatido», La Vanguardia, 1935-IV-12, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«Los primeros republicanos», La Vanguardia, 1935-V-19, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«1842 “El Republicano”», La Vanguardia, 1935-VI-18, pàg. 5.

Enllaç

Citació

«El “Ninot” de Las Corts», La Vanguardia, 1935-VIII-3, pàg. 3.

Enllaç

Citació

«Al morir Bassa (5 agosto 1835)», La Vanguardia, 1935-X-3, pàg. 5.

Enllaç

Citació