1936

[amb Siegried Bosch] «Desafiaments a Catalunya en el segle xvi», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 16 (1936), pàg. 39-64.

Enllaç

Citació

«Centenario de la madre de Cabrera», La Vanguardia, 1936-III-20, pàg. 5.

Enllaç

Citació