1937

«L’estela ibèrica de Badalona. El culte al sol entre els íbers», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 47-502 (març, 1937), pàg. 69-74.

Enllaç

Citació

«L’estela ibèrica de Badalona (acabament)», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 47-503 (abril, 1937), pàg. 92-99.

Enllaç

Citació

«Notes autobiogràfiques», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 47-507 (agost, 1937), pàg. 186-187.

Enllaç

Citació