Barcelona i la seva història. 1. La formació d’una gran ciutat, Barcelona, Curial, 1973.

Índex

1. La Barcelona romana a través de les descobertes arqueològiques [17]
2. Les exploracions arqueològiques entre els anys 1920 i 1959 [23]
3. Vestigis de la Barcelona romana a la plaça del Rei [65]
4. Notícia i guia de les excavacions del carrer dels Comtes [86]
5. Una via sepulcral romana [97]
6. La ciutat del segle iv a través de les fonts literàries [120]
7. La supervivència de la darrera ciutat romana [128]

1. De com Barcelona esdevingué una gran ciutat [133]
2. La ciutat i el mar [148]
3. Història i estil de les reformes urbanes [155]
4. La batalla pel pla Cerdà [163]

1. Viatge entorn de la muralla romana [173]
2. Viatge entorn de la muralla del segle xiii [190]
3. Viatge entorn de la darrera muralla [200]
4. Restauració d’un portal de les darreres muralles [209]

1. Història del Barri Gòtic [215]
2. Descripció del Barri Gòtic [227]

1. El Palau Reial Major [251]
2. La Casa de la Ciutat [279]

1. La catedral [327]
2. Les antigues cases dels canonges i els canonges de la seu [382]
3. La Casa de l’Ardiaca [401]

1. Les places com a document [421] 
2. Els noms dels carrers ens parlen de la història de la ciutat [425]
3. Els barris del mar [432]
4. Una plaça política al pla de Palau [441]
5. El carrer de Montcada [444]
6. La plaça Nova [464]
7. Els barris de Santa Anna i del Pi [470]
8. La Rambla [486]
9. L’antic raval a ponent de la Rambla [507]
10. Naixença i formació de la plaça de Catalunya [514]

1. Santa Anna [525]
2. Sant Gaietà [531]
3. La Casa Gralla [535]
4. El monestir de Montsió i els seus desplaçaments [542]
5. L’església de Sant Joan de Jerusalem i la tomba de Pau Claris [545]
6. La capella de la Pietat al convent de Sant Agustí [563]
7. La capella de Santa Maria de Cervelló al carrer de Montcada [567]
8. La Casa del Retir [578]
9. El Palau de la Virreina [581]
10. La Casa Moja [585]
11. Sant Pau del Camp [590]
12. La casa de Cervantes a Barcelona [605]

1. Les antigues creus de terme [611]
2. Finestrelles i l’ermita de la Trinitat [627]
3. Els accessos a la ciutat: el pont de Molins de Rei [630]
4. Montjuïc a l’Edat Mitjana [633]
5. La Bordeta [651]
6. Hostafrancs [654]
7. Els primers tempteigs per a la creació del municipi de Gràcia [663]
8. Santa Eulàlia de Vilapicina [665]
9. El territori de Sant Andreu de Palomar [671]
10. El Poble Nou [677]

1. Santa Maria de Pedralbes [685]
2. Sant Jeroni de la Vall d’Hebron [698]
3. La Mare de Déu del Coll [707]
4. Bellesguard, residència de reis [710]
5. La Torre Pallaresa, una residència senyorial [716]

Índex alfabètic [769]

 

Localització

Citació

Barcelona i la seva història. 2. La societat i l’organització del treball, Barcelona, Curial, 1974.

Índex

1. Els Nadals del rei Jaume I [23]
2. El rei Martí i la ciutat de Barcelona [27]
3. Les últimes caceres de Joan II [31]
4. Les estades de Ferran el Catòlic a Barcelona com a príncep [36]
5. El retaule de Carles l’Emperador [40]
6. El rei Felip III volia casar-se a Barcelona [81]

1. Els consellers [87]
2. La defensa de la ciutat [109]
3. El carreratge [124]
4. Els llibres de la ciutat [128]
5. El senyal heràldic [161]

1. La cavalleria en els llibres [173]
2. Jocs d’armes anteriors a la Confraria de Sant Jordi [180]
3. La Confraria de Sant Jordi [190]
4. Les lleis de justes i torneigs [205]
5. Les festes de la Confraria de Sant Jordi [210]
6. Els premis de justes i torneigs [219]
7. Decadència de la Confraria de Sant Jordi [236]
8. L’escrivà versaire [244]
9. La plaça del Born [253]
10. Darrers reflexos de la Confraria de Sant Jordi [257]

1. Els oficis [263]
2. Els teixits de llana [278]
3. Els teixits de cotó [288]
4. Els teixits de luxe: els brodats [310]
5. Els teixits de luxe: els tapissos [327]
6. Els teixits de luxe: la seda [339]
7. Els teixits de luxe: els brocats [344]
8. Julians i esteves [354]
9. Els sabaters [362]
10. Els fusters [380]
11. Els serrallers [386]
12. La indústria de l’estany [394]
13. La indústria del vidre [401]
14. Les joies i els joiers [410]

1. El pa [425]
2. La fruita [435]
3. L’aigua [438]
4. Fanals i teieres [448]
5. La campana de les hores [451]
6. La Taula dels Florins [455]
7. Les Drassanes [459]
8. El comerç marítim [466]
9. Els barquers [479]
10. Els esclaus [482]
11. Els correus [490]

1. La Mercè [505]
2. Les devocions dels consellers [518]
3. Presentalles devotes dels segles xiv, xv i xvi [524]
4. La festa de Corpus [529]
5. Les processons de Setmana Santa del segle xviii [572]

1. La ciutat del segle xii: el viatger Benjamí de Tudela a Barcelona [577] 
2. Una visió de Barcelona a la fi del segle xiii [581]
3. Figures i fets del segle xiv [585]
4. Les estrenes el segle xiv [588]
5. Un incendi a Santa Maria del Mar el 1379 [590]
6. Elionor d’Aragó, reina de Xipre [592]
7. Paisatges d’Europa als claustres de la catedral [596]
8. El govern de la ciutat i el conflicte de la Busca i la Biga [600]
9. Un nuviatge barceloní del segle xv [605]
10. Una antiga estadística de les excel·lències de Barcelona [618]
11. Cristòfor Colom a Barcelona [623]
12. La casa d’un mercader del segle xvi al carrer de Montcada [626]
13. El barri de la Marina el segle xvii [630]
14. Mutilats de guerra el segle xvii [635]
15. La rendició de Barcelona el 1652 [641]
16. La triaca magna [645]
17. Cosme de Medici a Barcelona el 1668 [649]
18. Joan Josep d’Àustria a Barcelona el 1677 [653]
19. La ciutat a la fi del segle xviii [657]
20. El ferrocarril de Barcelona a Mataró [662]

Índex alfabètic [671]

 

Localització

Citació

Barcelona i la seva història. 3. L’art i la cultura, Barcelona, Curial, 1975.

1. Els germans Serra [25]
2. Lluis Borrassà i els seus deixebles [28]
3. Pintures de Lluís Borrassà a la ciutat de Barcelona [39]
4. Antoni Canet, un gran escultor medieval [52]
5. Els Claperós [57]
6. Bernat Martorell [65]
7. Lluís Dalmau i Jaume Huguet [135]
8. Els pintors Vergós [180]

1. El portal de la capella de Santa Llúcia [207]
2. Les primeres representacions gràfiques de la ciutat [211]
3. Pintures triomfals [214]
4. El sepulcre de Santa Eulàlia [218]
5. Els constructors de l’església de Santa Maria del Mar (1329-1460) [224]
6. Un faristol de bronze a Santa Maria del Mar (1427) [230]
7. Els sostres gòtics de la Casa de la Ciutat [232]
8. Les vidrieres de la Casa de la Ciutat [248]
9. Joan Verguer, mestre d’obres [254]
10. Arnau Bergués [257]
11. El retaule de l’altar major de la catedral [260]
12. La corona de la custòdia de la catedral [264]
13. Joies i obres d’art empenyorades i venudes per a la campanya de Nàpols [268]
14. La Pietat del portal de la catedral [282]
15. El monument de la plaça de l’Àngel [290]
16. Un guanter, mercader d’art [298]
17. Història d’un retaule inexistent [301]
18. Les gàrgoles [305]

1. Altars del Sant Sepulcre a Barcelona [313]
2. El portal renaixentista de l’antiga església de Sant Miquel [319]
3. El retaule major del Pi [322]
4. Comerç de pintures flamenques [328]
5. L’escultor Damià Forment i l’altar major de Sant Just [330]
6. Un retaule de Sant Sever exiliat i repatriat [338]
7. Miquel Mai, col·leccionista d’art [348]
8. La mort del pintor Diego de Castilla y de Robles [362]
9. Data de la mort de l’escultor Agustí Pujol [366]
10. Un pintor irlandès a Barcelona [374]
11. Pintures i gravats [378]
12. La plaça del Pedró [382]
13. El sepulcre de Sant Oleguer [386]
14. Un retaule per a la capella de la Universitat [395]
15. L’argenter Joan Matons [398]
16. Artistes de la cort imperial el 1712 [403]
17. Frontal brodat de l’altar de Santa Caterina [408]

1. Figures de cera [413]
2. Mitologia ciutadana [417]
3. Ramon Amadeu, escultor i costumista [426]
4. Les pintures de Flaugier a l’església de l’antic hospital militar [429]
5. La ciutat i la seva imatge [434]
6. Un museu d’arquitectura barcelonina poc conegut [448]
7. Una exposició d’art el 1844 [452]
8. La Galeria de Catalans Il·lustres [458]
9. Interpretació artística de la ciutat [462]
10. Alexandre Cardunets i Barcelona [477]
11. Sert, pintor d’epopeia [479]

1. La llegenda de l’Arbre de la Creu a la catedral de Barcelona [487]
2. Els camins del Renaixement [497]
3. Contribució a la història de la impremta a Barcelona [500]
4. L’historiador Jeroni Pujades [511]
5. Testimonis de la vida escolar a la Barcelona del segle xviii [516]
6. El «Diario Curioso» i Pedro Ángel de Tarazona, precursors del periodisme a Barcelona [522]
7. El comerç de llibres a Barcelona els segles xviii i xix [530]
8. La primera Biblioteca Pública Municipal de Barcelona [559]
9. L’arqueologia i la història de l’art a l’Acadèmia de Bones Lletres [563]
10. L’Acadèmia de Bones Lletres durant els anys d’autonomia de Catalunya [578]
11. Francesc Carreras i Candi i la historiografia de Barcelona [583]
12. L’Arxiu Històric de Protocols en la historiografia de Barcelona [592]
13. Josep de C. Serra i Ràfols, un arqueòleg de l’escola de Barcelona [596]
14. A propòsit d’una celebració privada dels Jocs Florals de Barcelona [600]

1. L’Arxiu Històric Municipal de Barcelona i els seus antecedents [609]
2. Els arxius documentals de Catalunya durant la guerra dels anys 1936-1939 [622]
3. El Museu d’Història de la Ciutat [640]
4. El Museu d’Indústries i Arts Populars del Poble Espanyol [650]
5. L’Institut d’Història de Barcelona [656]
6. Els enigmes del passat de Barcelona [670]

Índex alfabètic [677]

Localització

Citació