barchinona
INICI NOTÍCIES AGENDA CERCADOR HISTORIADORS FORMACIÓ ENLLAÇOS CONTACTE

En un dia com avui a Barcelona... segons les Rúbriques de Bruniquer

 

SETMANA DEL 23 AL 29 D'ABRIL

23 d'abril

Quin era el cerimonial dels consellers per la diada de Sant Jordi?: «Lo dia de S.t Jordi, que es â 23 de Abril, si son convidats, van â la Deputació al Offici, y lo dia abans â Completas. Y ajuntanse â Casa la Ciutat, y noy van fins que tots los Deputats hi son. Y al arribar, los Deputats hixen â rebrels al cap de la Escala, y van cada Deputat ab son Conseller, y los dos Ohidors ab lo Conseller quint, posantse dits Deputats, y Ohidors â la ma esquerra de dits Consellers, y si lo Virrey hi vé, los Consellers noy hixen â rebrel, sino los Deputats; bé empero li fan acatament desde son loch, hil saludan». (Cap. 2).

24 d'abril

1539: S’ofereixen cent florins de recompensa a qui descobreixi qui havia ferit al detentor del càrrec d’Obrer amb una ganivetada al cap. (Cap. 35).

25 d'abril

1556: Es concedeix permís a les monges de Montsió per tancar el carreró de davant del seu convent que dóna al carrer Comtal. (Caps. 42 i 88).

1669: En Consell de Cent es tracta sobre l’escura de la claveguera que va des del carrer de Sant Pau fins el mar. (Cap. 88).

26 d'abril

1616: El batlle general fa posar una pedra de marbre antiga en la Duana, en l’estància on es guarden les mesures oficials. (Cap. 29).

27 d'abril

1559: Arriba el decès del rei Enric de França, que va morir en una justa que es feia per celebrar el casament de la seva filla amb el rei Felip d’Espanya. (Cap. 16).

1641: Es prohibeix que els revenedors puguin vendrer o comprar fruita o volateria fins que no hagin tocat les dotze del migdia. (Cap. 94).

1646: La Ciutat paga 400 lliures per a comprar llits, flassades, llençols, màrfegues i altres mobles que necessita la casa de les Repenedides. (Cap. 42).

28 d'abril

1618: S’ofereix una recompensa per a qui descobreixi qui va cometre un robatori de blat als pallols de la Ciutat. (Cap. 62).

1681: El Consell de Cent debat la petició del Col·legi d’apotecaris que els monestirs i els convents no venguin medicaments. (Cap. 93).

1685: Es debat el trasllat de la carnisseria de l’ovella, que estava a la plaça Nova al cap del carrer de la Palla, i moure-la a la mateixa plaça sota la teulada contra la paret del palau del Bisbe. (Cap. 63).

29 d'abril

1387: A la plaça de Sant Jaume, fou tallat el cap del noble Berenguer d’Apilia i va ser esquarterat Bartomeu Lunes. (Cap. 35).

1625: El Consell de Cent acordar donar 300 lliures als frares del convent del Bonsuccés per a les obres que han de fer-hi. (Cap. 42).

1629: Es va col·locar un retaule de la Mare de Déu de la Canal a sobre del portal Nou. (Caps. 14, 42 i 43).

 


 

SETMANA DEL 19 DE MARÇ AL 25 DE MARÇ

19 de març

1427: Una mica abans de les nous de la nit s’esdevingué un fort terratrèmol. La gent, espantada, va anar a les esglésies i van fer processons. (Caps. 15 i 73).

1562: Processó de les monges dels Àngels per traslladar-se al seu nou convent del carrer del Peu de la Creu. (Caps. 15 i 42).

20 de març

1370: El Consell de Cent fa donació de 1.000 sous als franciscans per a l’ampliació del cor de la seva església. (Cap. 42).

1585: Un dels consellers va a Monserrat a posar pau entre faccions enfrontades de monjos, enfrontament que havia culminat amb l'expulsió dels monjos castellans. (Cap. 42).

1632: El Consell de Cent fa donació de 600 lliures a les obres de construcció de l’església de Sant Cugat del Rec. (Cap. 42).

1686: El Consell de Cent tracta sobre la compra de les cases de Josep Ferrer per a ampliar la Casa de la Ciutat. (Cap. 53).

21 de març

1403: Els consellers reben una carta del Papa Luna informant-los que ha hagut de fugir d’amagat d’Avinyó. (Cap. 15).

1427: Doble terratrèmol a Barcelona. (Cap. 73).

1712: El Consell de Cent tracta sobre la il·luminació dels carrers durant la nit, per a evitar homicidis, robatoris i desordres. (Cap. 88).

22 de març

1427: Nou terratrèmol, cap a les onze del matí. (Cap. 73).

1459: L'abadessa i les monges de Sant Pere de les Puel·les demanen l'assistència dels consellers per resoldre unes desavinences entre elles. (Cap. 42).

1469: Jaume Martí, encarregat de l’estany de Port, es compromet a què sempre que l’aigua arribi a la fita de pedra amb les armes de la Ciutat que hi havia, obriria la boca de l’estany per a què l’aigua s’aboqués al mar. (Cap. 64).

1651: Degut al mal contagiós que patia la ciutat, es pren per protector de la mateixa Sant Francesc de Paula. (Caps. 43 i 70).

23 de març

1457: A les cinc del matí van ser penjats dos homes a la forca, un per lladre i l’altre per lladre i falsificador de moneda. (Cap. 35).

1596: La Ciutat delibera fer una donació de 6.000 lliures per a les despeses de la canonització de Sant Ramon de Penyafort. (Cap. 52).

1646: Els consellers aproven les despeses per a diverses obres de rehabilitació de la torre de Montjuïc. (Cap. 77).

1669: El Consell de Cent tracta sobre el dany que causen els carros que porten botes de vi i brutícies. (Cap. 88).

24 de març

1479: Acord per a què es segueixi fent el moll a la torre Nova i gestions per tal que la Llotja participi en el seu finançament. (Cap. 66).

1490: La Inquisició fa cremar un home i una dona per mal cristians. (Cap. 23).

1507: Es nomenen quatre capdeguaites per guardar la ciutat degut a la pesta. (Cap. 70).

1640: El Consell de Cent delibera fitar les pastures posant fites amb l’escut de la Ciutat. (Cap. 64).

1650: El Consell de Cent tracta sobre la fundació que va fer Pau Ferran per a la construcció de l’Hospital de la Convalescència. (Cap. 75).

1672: Petició de la confraria de ferrers i calderers contra la nova erecció d’una confraria de clavetaires, que abans formaven part de la seva confraria. (Cap. 93).

25 de març

1562: Conflicte entre els consellers i el virrei a causa de la cadira i el coixí que la que virreina volia tenir a la Catedral. (Caps. 21 i 28).

1651: Reunions diverses sobre com quedava governada la Ciutat si els diputats, el governador i el Consell volien absentar-se d’ella per fugir de l’epidèmia que patia. (Cap. 70).

 


 

SETMANA DEL 9 D'ABRIL AL 15 D'ABRIL

9 d'abril

1578: El Consell de Cent tracta canviar el Rec Comtal i fer-lo sortir pel portal del Carnalatge, perquè la marea no deixa que l’aigua del Rec vagi al mar i provoca que l’aigua s’escampi pel pla de’n Llull i la Ribera. (Caps. 81 i 66).

1619: Crida prohibint anar a comprar carn fora de la ciutat. (Cap. 63).

10 d'abril

1369: El rei Pere el Cerimoniós fa traslladar els ossos del seu pare, el rei Alfons, del convent de Framenors de Barcelona al de Framenors de Lleida. (Cap. 16).

1536: Es posa la primera pedra del baluard de Llevant. (Cap. 55).

11 d'abril

1627: Un Sant Crist de l’església del convent dels Àngels sua des del cap fins el mig del pit. (Caps. 72 i 99).

1649: Els consellers van a l’església del Palau Reial Menor per assistir a un Te Deum en celebració de les Paus tractades entre el rei i l’emperador. (Cap. 14).

1670: Es debat que es recullin i es tanquin a l’Hospital de la Misericòrdia tots els pobres que demanen caritat pel carrer i en les esglésies. (Cap. 75).

1690: Es decideix construir un pont llevadís al portal de l’Àngel. (Cap. 54).

12 d'abril

1433: El General deixa una galera a la Ciutat per anar contra els corsaris, ja que les barques no s’atrevien a venir des de Tortosa per dur blat a Barcelona. (Cap. 62).

1481: Hi ha un Consell per tractar la reparació de la bastida de la campana de les hores. (Cap. 78).

13 d'abril

1470: El Consell de Cent desterra una dona per alcavota. (Cap. 37).

1491: Es tracta en Consell la possibilitat d’apropar el riu Llobregat a la vila de Sant Boi. (Cap. 48).

1657: Els Joves sabaters i els Ataconadors demanen la separació de les seves confraries. (Cap. 93).

1680: El Consell de Cent debat la construcció d’un espai en les Carnisseries on s’hi pogués guardar la carn que no havia pogut ser venuda en el dia. (Cap. 63).

14 d'abril

1651: Es publiquen crides fent saber que la Ciutat ha pres com a protector sant Francesc de Paula a causa de la pesta. (Cap. 70).

1668: El Consell de Cent tracta sobre l’arranjament de les canonades de les fonts de la ciutat. (Cap. 65).

15 d'abril

1433: Una galera arriba a Barcelona i porta presa una altra de Mallorca que havia causat mal als pobles de la costa. (Cap. 62).

1507: Es posa la primera pedra de la capella dedicada a sant Sebastià a causa de la pesta que pateix la ciutat. (Cap. 70).

1615: S’ofereix un premi de 50 lliures a qui ajudi a capturar uns falsificadors de monedes. (Cap. 61).

1694: Els Pares de l’Escola Pia presenten una petició al Consell de Cent demanant un lloc per fundar un convent. (Cap. 42).

 


 

SETMANA DEL 19 DE MARÇ AL 25 DE MARÇ

19 de març

1427: Una mica abans de les nous de la nit s’esdevingué un fort terratrèmol. La gent, espantada, va anar a les esglésies i van fer processons. (Caps. 15 i 73).

1562: Processó de les monges dels Àngels per traslladar-se al seu nou convent del carrer del Peu de la Creu. (Caps. 15 i 42).

20 de març

1370: El Consell de Cent fa donació de 1.000 sous als franciscans per a l’ampliació del cor de la seva església. (Cap. 42).

1585: Un dels consellers va a Monserrat a posar pau entre faccions enfrontades de monjos, enfrontament que havia culminat amb l'expulsió dels monjos castellans. (Cap. 42).

1632: El Consell de Cent fa donació de 600 lliures a les obres de construcció de l’església de Sant Cugat del Rec. (Cap. 42).

1686: El Consell de Cent tracta sobre la compra de les cases de Josep Ferrer per a ampliar la Casa de la Ciutat. (Cap. 53).

21 de març

1403: Els consellers reben una carta del Papa Luna informant-los que ha hagut de fugir d’amagat d’Avinyó. (Cap. 15).

1427: Doble terratrèmol a Barcelona. (Cap. 73).

1712: El Consell de Cent tracta sobre la il·luminació dels carrers durant la nit, per a evitar homicidis, robatoris i desordres. (Cap. 88).

22 de març

1427: Nou terratrèmol, cap a les onze del matí. (Cap. 73).

1459: L'abadessa i les monges de Sant Pere de les Puel·les demanen l'assistència dels consellers per resoldre unes desavinences entre elles. (Cap. 42).

1469: Jaume Martí, encarregat de l’estany de Port, es compromet a què sempre que l’aigua arribi a la fita de pedra amb les armes de la Ciutat que hi havia, obriria la boca de l’estany per a què l’aigua s’aboqués al mar. (Cap. 64).

1651: Degut al mal contagiós que patia la ciutat, es pren per protector de la mateixa Sant Francesc de Paula. (Caps. 43 i 70).

23 de març

1457: A les cinc del matí van ser penjats dos homes a la forca, un per lladre i l’altre per lladre i falsificador de moneda. (Cap. 35).

1596: La Ciutat delibera fer una donació de 6.000 lliures per a les despeses de la canonització de Sant Ramon de Penyafort. (Cap. 52).

1646: Els consellers aproven les despeses per a diverses obres de rehabilitació de la torre de Montjuïc. (Cap. 77).

1669: El Consell de Cent tracta sobre el dany que causen els carros que porten botes de vi i brutícies. (Cap. 88).

24 de març

1479: Acord per a què es segueixi fent el moll a la torre Nova i gestions per tal que la Llotja participi en el seu finançament. (Cap. 66).

1490: La Inquisició fa cremar un home i una dona per mal cristians. (Cap. 23).

1507: Es nomenen quatre capdeguaites per guardar la ciutat degut a la pesta. (Cap. 70).

1640: El Consell de Cent delibera fitar les pastures posant fites amb l’escut de la Ciutat. (Cap. 64).

1650: El Consell de Cent tracta sobre la fundació que va fer Pau Ferran per a la construcció de l’Hospital de la Convalescència. (Cap. 75).

1672: Petició de la confraria de ferrers i calderers contra la nova erecció d’una confraria de clavetaires, que abans formaven part de la seva confraria. (Cap. 93).

25 de març

1562: Conflicte entre els consellers i el virrei a causa de la cadira i el coixí que la que virreina volia tenir a la Catedral. (Caps. 21 i 28).

1651: Reunions diverses sobre com quedava governada la Ciutat si els diputats, el governador i el Consell volien absentar-se d’ella per fugir de l’epidèmia que patia. (Cap. 70).

 


 

SETMANA DEL 12 DE MARÇ AL 18 DE MARÇ

12 de març

1662: Benedicció del terme per demanar que plogui. (Cap. 15).

1678: La Ciutat delibera pagar 50 lliures per a les despeses de pintar la bandera de Santa Eulàlia. (Cap. 15).

1710: El Consell de Cent va tractar sobre la construcció d’una capella damunt del portal de la Portaferrissa. (Cap. 42).

13 de març

1489: La Inquisició van posar dos homes i quatre dones en un cadafal dins la catedral, i després van ser condemnats a presó. (Cap. 23).

1492 i 1493: Consells sobre el fet que a Barcelona es veien moltes cases enderrocades, instant els propietaris a reedificar-les. (Cap. 88).

1602: Un ambaixador de Venècia va rebre una agresió amb ganivetada. (Caps. 17 i 71).

1627: El Consell de Cent rep la notícia de la intenció dels comptat de Rosselló i Cerdanya de separar-se de Catalunya amb Diputacions pròpies. (Caps. 21 i 99).

1632: El Consell de Cent delibera donar 5.000 lliures en deu anys als obrers de Santa Maria del Mar per a les obres de la construcció del retaule de l’església. (Cap. 42).

1686: Pregàries per la plaga de llagosta. (Caps. 15, 70 i 72).

14 de març

1390: El rei Joan ven a la Ciutat de Barcelona el castell i el poble de Montcada i el feu de Cervelló. (Cap. 23).

1427: Terratrèmol a Barcelona passades les onze del matí. (Cap. 73).

15 de març

1442: Penjat a la forca un home per alcabot. Anteriorment havia sigut condemnat a desterro, sota pena de ser assotat la primera vegada si tornava, (com havia passat), i a ser penjat si tornava per segona ocasió. (Caps. 37 i 41).

1628: Mort del Conseller en Cap Francesc Cervera i de Gualbes. (Cap. 18).

1636: Degut a la forta pluja, es va haver de suspendre la visita dels consellers al santuari de Santa Madrona, amb motiu de la festivitat de la santa. (Cap. 15).

1678: Tractes entre el Capítol de la Catedral i el Consell de Cent sobre el retaule que s’havia de fer en honor a Sant Oleguer. (Cap. 42).

16 de març

1458: El rei torna a la ciutat, passada la plaga de pesta. (Cap. 70).

1597: Es posa la primera pedra de l’església de Sant Francesc de Paula al carrer de Sant Pere més Alt. (Cap. 42).

1647: El Consell de Cent tracta sobre la compra d’unes cases veïnes a la Casa de la Ciutat, per ampliar-la. (Cap. 46).

1666: L’Hospital de Sant Llàtzer és restituït a l’Hospital General de la Santa Creu. (Cap. 75).

1667: El Consell de Cent tracta sobre la renovació dels objectes que representen la Passió de Jesús en la processó del Corpus. (Cap. 15).

17 de març

1427: Processó pel terratrèmol succeït el passat dia 2. Missa a Santa Maria del Mar, amb sermó de Felip de Malla. (Cap. 15).

1478: Els consellers escriuen al bisbe plantejant quedar exclosos de la prohibició papal de les visites als monestir de monges, atès que són protectors dels monestirs i han de visitar-los com a tals. (Cap. 42).

1497: La Ciutat dóna pedra per fer l’obra de l’arc que ha de sostenir l’orgue de l’església de Santa Maria del Mar. (Cap. 42).

1553: Primera pedra del baluard de Ponent. (Caps. 54 i 55).

1607: Solemnes processons per demanar a Déu que plogui. (Cap. 15).

18 de març

1416: El conseller Joan Fiveller i altres visiten el rei a Igualada, en estar malalt. (Cap. 28).

1417: Es compra un obrador situat a la plaça de Sant Jaume per enderrocar-lo i ampliar i embellir el carrer de la Diputació. (Caps. 46 i 88).

1479: Els Consellers escriuen al rei sobre els diversos parers que tenen respecte on havia de ser millor construir el moll de la ciutat, tot i que al final resolen que continuïn les obres allà on han sigut iniciades. (Cap. 66).

1563: Benedicció de la capella dels Infants Orfes. (Cap. 75).

1676: Es planteja el tancament del cementiri dels apestats del convent de Jesús. (Cap. 42).

 


 

SETMANA DEL 5 DE MARÇ A L'11 DE MARÇ

5 de març

1372: El Consell de Cent compra per 22.000 lliures la casa del notari Simó Rovira per a poder tenir una seu pròpia, la futura Casa de la Ciutat.

1453: El Consell de Cent debat sobre l’oferta que els havia fet un home de mecanitzar i automatitzar el campanar de les hores («que faría cert artifici ab contrapesos, las horas tocarían per ellas mateixas, y no sería necessitat ferlas tocar â mans com fins â les hores era estat fet»).

6 de març

1451: La Ciutat va debatre si era convenient o no que Barcelona tingués un Estudi General (Universitat).

1496: Es trasllada de manera permanent el Sagrari de la catedral a la Cripta de Santa Eulàlia.

7 de març

1382: Tot i que el Consell de Cent està disposat a aportar 300 lliures a les obres del claustre de la Catedral, el Consellers s’hi negaren, en considerar que ja que el bisbe Planella posava els seus escuts heràldics a les voltes del claustre, hauria de pagar ell totes les obres.

1521: Gran i solemne processó demanant a Déu Nostre Senyor que faci que plogui.

1598: Eclipsi de sol, entre les nou i les deu del matí, i per espai d’una mitja hora.

8 de març

1393: La Ciutat delibera aportar 50 florins a les obres del dormitori del monestir de Pedralbes.

1638: S’ordena que el peix dels foraters sigui venut a la plaça del Blat Vella pels seus amos i no per intermediaris.

1643: Solemne processó dels dominics del convent de Santa Caterina per anar a rebre al portal de l’Àngel una relíquia de Sant Tomàs d’Aquino.

1714: Una dona va ser condemnada per lladre a ser assotada, marcada a foc i set anys de galera.

9 de març

1385: L’infant Joan prohibeix que els metges jueus que hagin sigut examinats no puguin exercir.

1694: El Consell de Cent debat sobre la construcció d’un baluard davant del convent de Sant Francesc.

10 de març

1599: Processó per què la reina tingui una bona navegació en el seu viatge des de l’Alemanya.

1648: El Consell de Cent delibera fer un nou pagament, de 3.000 lliures, per a les obres del moll.

1682: Els corders de viola adrecen una petició al Consell per a què no es pugui vendre budells a ningú que no sigui a ells.

11 de març

1439: Deliberació del Consell de Cent sobre on era més convenient de construir el moll de la Ciutat.

1645: La confraria d'ollers i rajolers entrega al mostassaf els motllos de rajola i de teula. No se'n podran fer si no era segons aquests motllos.

1649: Indicació del Consell per a què l’Hospital de la Misericòrdia s’encarregui de treure el fang dels carrers i clavegueres de la ciutat.

1649: El Consell del Trenta-sis debat la petició dels cirurgians col·legiats per a què no es pugui afeitar ni tallar els cabells els dies de festa de precepte.

1700: Es debat l’enderroc de les torres del Portal Nou.

 


 

SETMANA DEL 26 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ

26 de febrer

1439: Incendi al convent de framenors «ê cremás un Dormidor poch, ê moltes Cambres ab tots los libres, ê altres bens que eren en les dites Cambres».

1660: El Consell de Cent tracta la petició de la confraria dels corders per poder fer espardenyes.

1687: El Consell de Cent delibera pagar diverses quantitats de diners pels “adornos” de la nova aula de lleis l’Estudi General.

27 de febrer

1483: Judici contra un esclau negre acusat de l’assassinat de la seva dona i del fill del seu amo. Va ser condemnat a ser arrossegat, estenallat, degollat i esquarterat.

1588: A Barcelona es fa una processó solemne per pregar per la armada enviada pel rei Felip II contra Anglaterra.

1 de març

1465: Es va fer el peritatge per a l’enderroc d’una casa del carrer de la Cucurella amb entrada pel de Petritxol per a possibilitar el pas lliure vers l’església del Pi.

1616: Es va acordar enderrocar la Casa del Correu per construir una estància per als consellers a planta baixa i l’arxiu del Banc en planta superior.

2 de març

1373: Gran terratrèmol a Barcelona.

1649: El Consell de Cent va tractar sobre la desobediència dels hortolans del portal de Sant Antoni de vendre el gènero al costat de la Pescateria.

3 de març

1507: Els Consellers, estant la ciutat en plena epidèmia, decideixen escollir Sant Sebastià patró de la ciutat, dedicant-li una capella i fundant una confraria per a la seva devoció.

1705: Es va prohibir al mestre de les fonts que deixés les claus de la caseta dita la mare de les fonts a ningú.

4 de març

1471: Judici a dos homes, que foren condemnats l’un a morir a la forca i l’altre a que se li tallés el puny i la llengua.

1682: Es va concedir permís als jesuïtes a tancar un tros de terreny de la Rambla proper al portal de la Portaferrissa per a les obres de construcció de la seva església (l’actual església de Betlem).