barchinona
INICI NOTÍCIES AGENDA CERCADOR HISTORIADORS FORMACIÓ ENLLAÇOS CONTACTE

En un dia com avui a Barcelona... segons les Rúbriques de Bruniquer

 

SETMANA DEL 10 AL 16 DE DESEMBRE

10 de desembre

1704: El Consell de Cent debat sobre el projecte de fer una desviació de l’aigua del rec comtal cap a la Rambla per a regar els arbres. (Cap. 81).

11 de desembre

1447: S’acorda construir el tros de muralla que va de la plaça del Vi al monestir de Framenors. (Cap. 54).

12 de desembre

1554: El Consell de Cent ordena que els notaris de Barcelona seguin en els dos bancs on acostumen a seure els notaris al Consell i que seguin davant dels notaris reials. (Cap. 3).

13 de desembre

1484: Un fraret de 12 anys incorre en un frau per ignorància. Debatut pels consellers, un d’ells s'ofereix a pagar-li la multa i així es respecta la llei. (Cap. 63).

14 de desembre

1515: Carta als diputats que com que la pesta ja havia cessat, que tornin a Barcelona. (Cap. 22).

15 de desembre

1390: Sentenciat un blasfem a travessar-li la llengua amb un fus i passejar-lo per la ciutat mentre se’l pegava a la cara i al cap amb un ventre de bou ple d’excrements. (Cap. 23).

16 de desembre

1670: El Consell de Cent debat sobre els excessos que cometen els estudiants de l’Estudi General. (Cap. 38).

 

Teniu més efemèrides i informacions consultant el recurs digital Les Rúbriques de Bruniquer. Una cronologia de Barcelona.

 


 

SETMANA DEL 3 AL 9 DE DESEMBRE

3 de desembre

1639: Un llamp va causar destrosses a l’espirall de les fonts de la Ciutat situat al camí del portal de l’Àngel. (Cap. 71).

4 de desembre

1471: «Fou deliberat per causa de la guerra, que las torres rodonas closas de part de dintre Ciutat fossen ubertes, â fi que de part de la Ciutat poguessen esser vists los qui serían en ditas torras, y que los ponts dels Portals tancats, fossen romputs». (Cap. 31).

5 de desembre

1639: Es concedeix permís al convent de la Mercè de reedificar dues cantonades del convent al carrer de la Mercè. (Cap. 42).

6 de desembre

1605: Es produeix una tempesta tan gran que cinc vaixells que hi havia al port es van enfonsar. (Cap. 73).

7 de desembre

1492: Atemptat contra el rei Ferran, que rep una ganivetada mentre baixava per les escales de Santa Àgata. (Cap. 16 i 71).

8 de desembre

1605: S’acaba el retaule de la capella de la Concepció. (Cap. 42).

9 de desembre

1301: Es prohibeix que ni els hospitals ni els frares vagin a demanar farina als molins, perquè els moliners, si els en donen, donen el que no és seu. (Cap. 27).

 


 

SETMANA DEL 26 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE

26 de novembre

1636: Es concedeix permís al convent de la Mercè de posar tres reixes de ferro en la seva paret que mira a mar. (Cap. 42).

27 de novembre

1476: Es crea l’offici de tenir nets els abeuradors de la Ciutat. (Cap. 65).

28 de novembre

1465: Consell de Cent per a enviar pelegrins a Sant Jaume de Galícia a causa de la pesta a Barcelona. (Cap. 15).

29 de novembre

1445: «Los Consellers scriuen al Rey quexantse dels procehiments del Governador contra quatre Alemanys que tenían Casa en Barcelona per quels havía presos los llibres, y asso causaría, que ells sen anirían, y altros no gosarían negociar assí en gran dany del Comers, y de la mercadería». (Cap. 89).

30 de novembre

1609: El Consell de Cent delibera que s’enderroquin les parets que havien aixecat els jesuïtes per tancar un carreró del carrer de Jutglar al de les Sitges. (Cap. 42).

1 de desembre

1686: Acte d’entrega de la llàntia nova de plata que continuament crema davant del cos de Santa Eulàlia. (Cap. 42)

2 de desembre

1614: Es declara inhàbil per estar en el Consell a Joan Pau Lledó degut a què tenia un plet amb la Ciutat. (Cap. 8).